UKON Yönetim Kurulunda Ele Alınan Sektörel Konular 31 Ocak ve 27 Şubat 2018


Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 29 Eylül 2017 tarihinde düzenlediği Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulunda sektöre ilişkin ele alınan konuların, sorunların ve çözüm önerilerinin her ay düzenli olarak kamuoyu ve Bakanlık ile yazılı olarak paylaşılması kararı alınmıştır.

Bu kapsamda 31 Ocak ve 27 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantılarının tutanakları aşağıda sunulmuştur.

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEM VE KARARLARI

31 OCAK 2018 - ANKARA

 

31 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da Konsey Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda sektörle ilgili ele alınan konular ve çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur.

 

  1. 2014 yılından bu yana öz sermayeleri azalan besi üreticilerinin yerine koyma maliyetlerinin artmakta bu durumun devamı halinde bu işletmelerin sürdürülebilir üretim dışı kalabilme olasılığı bulunmaktadır. Aynı zamanda kış kuraklığının yaşanması ile henüz derecesi bilinmemekle birlikte yem üretiminde yaşanabilecek olası üretim düşüklükleri maliyet artışlarına doğrudan etki yapabilecektir. Bu nedenle kuraklığın yakından izlenerek yem bitkileri üretimindeki olası düşüşlere karşı önlemler alınması maliyet artışlarının etkisini azaltabilecektir.

 

ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GÜNDEM VE KARARLARI

27 ŞUBAT 2018 - ANKARA

 

27 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da Konsey Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda sektörle ilgili ele alınan konular ve çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur.

 

  1. Ülkemizde düşük kapasitede faaliyet gösteren ihtiyaç fazlası çok sayıda kesimhane bulunmaktadır. Bu durum hijyenik problemlerin yanı sıra ekonomik kayıpları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle yeni kesimhanelerin yapılmasının kısıtlanması, kasapların hijyenik ortamda, kaliteli eti seçerek tüketici ile buluşturabildiği Ankara Ticaret Borsası Kırmızı Et Borsası örneği göz önünde bulundurularak ihtiyaca göre et hali ve et borsası kurulumuna destek sağlanmalıdır. Bu kapsamda yeni kesimhanelerin kurulmasına halen destek sağlayan IPARD kaynaklarının bu yöne kaydırılması büyük önem arz etmektedir.
  2. 2018 yılı başında Küçükbaş hayvan fiyatlarında görülen hızlı yükselişin ardında hayvan arzının dönemsel olarak yetersizliği olduğu görülmektedir. Bu nedenle küçükbaşta piyasaya müdahale edilmesi kararı verilmesi halinde bunun Kurban Bayramından önce değil, arzın azaldığı Aralık- Ocak ayları döneminde olması piyasaları istenilen şekilde rahatlatabilecektir.