ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ’NDEN GENEL KURUL İLANI


 
ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ’NDEN
 
GENEL KURUL İLANI
 
 
Ulusal Kırmızı Et Konseyi IV. Olağan Genel Kurulu 25.04.2018 Çarşamba günü Saat: 10:00’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) 9.km Lodumlu adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.
Yeter çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı 04.05.2018 Cuma günü Saat: 10:00 da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu  Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir yolu) 9.km Lodumlu adresinde düzenlenecektir.
Tüm üyelerimizin toplantıda hazır bulunmaları önemle rica olunur.
 
Ulusal Kırmızı Et Konseyi  Yönetim Kurulu
 
ULUSAL KIRMIZI ET KONSEYİ
IV. OLAĞAN GENEL KURULU
ALT GRUP ÖN SEÇİMİ
08:30 – 09:00 Sanayici Alt Grubu Kayıt İşlemleri
09:00 – 09.30 Sanayici Alt Grubu 15 kişilik Genel Kurul Üyelerinin Seçimi
 
GÜNDEM
09.30 - 10.00  Genel Kurul Kayıt işlemleri
10.00 – 10.15 - Açılış
10.15 – 10.45 - Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
10.45 – 11.15 - Divanın seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
11.15 – 11.20 - Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
11.20 – 11.30 - Divanın Gündeminin onaylatması,
11.30 - 12.00 -  Protokol Konuşmaları
12.00 – 12.30 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi,
                        Gelir Gider Hesaplarının Okunması ve Görüşülmesi
Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir Gider Hesapları ve Denetim
 Kurulu Raporunun Ayrı Ayrı İbrası
Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve onaylanması
Yönetmeliğin 12nci maddesine istinaden Yönetim Kuruluna verilecek
  yetkilerin görüşülerek karar verilmesi
12.30 – 13.30 - Yönetim Kurulu Seçimi (Asil ve Yedek)
Denetleme Kurulu Seçimi (Asil ve Yedek)
13.30 – 13.45 - Dilek ve Temenniler ve Kapanış