Dana Karkas Besi Üretim Maliyeti Fizibilitesi - Haziran 2018


 DANA KARKAS BESİ ÜRETİM MALİYETİ FİZİBİLİTESİ

                                        ( HAZİRAN 2018)

 

FİZİBİLİTE NOTLARI

 

-Haziran 2018 de besiye giren danalar İthal (Güney Amerika  ve Avrupa Etçi Irk) ve Yerli menşeli (Ege-Marmara Holstein Sütçü ırk) lar olarak incelenmiştir.

 

-İthal hayvan alım fiyatları Et süt kurumu ilgili ay satış fiyatlarının , Merkez Bankası ortalama döviz kurları üzerinden hesap edilmiştir.

 

-Günlük canlı ağırlık artışı, besi süresi, günlük yem ihtiyaçları , karkas randımanı gibi sektörde genel kabul görmüş , gerçekleştirilebilir ve besi sürecinde hedef olması gereken öngörülerdir.

 

-Yem rasyonu besideki ortalama canlı ağırlık ve günlük hedeflenen agırlık artışına uygun  bilimsel verilere dayanmaktadır.(Detayları tablo sonunda verilmiştir)

 

-Yem hammadde fiyatlarının tespitinde; muhtelif bölgelerdeki ticaret borsası aylık bülten fiyatları ve yem sanayicileri birliği fiyatları ortalaması alınmıştır.


ÖZET le Haziran 2018  fiyatları ile besiye alınan İthal menşeli/ Etçi ırk besi danalarının ŞUBAT 2019 de besi sonu karkas kg üretim maliyetlerinin  G.Amerika - İthal (ESK) 28,1 TL , İthal ( Özel ) 30,2 TL,  Avrupa ithal 29,1 TL ,  yerli sütçü/ırk karkas maliyetlerinin ise  28,7 TL seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

BESİ BAŞLANGIÇ TARİHİ

  15 - HAZ- 18
MENŞEİ İTHAL İTHAL İTHAL YERLİ
BÖLGE G. AMERİKA G.AMERİKA AVRUPA EGE-MARMARA
TEDARİKÇİ ET SÜT KURUMU ÖZEL FİRMA ET SÜT KURUMU PAZAR

BESİ IRKI

ETÇİ ETÇİ ETÇİ HOLSTEİN
BESİ GİRİŞ CANLI KG 270 270 270 270
BESİ DANASI SATIN ALMA FİYATI 3,75 USD 4,25 USD 3,75 EUR 17,00 TL
AYLIK ORTALAMA DÖVİZ KURU 4,64 4,64 5,42 1
BESİ DANASI SATIN ALMA FİYATI - TL 17,40 19,72 20,33 17,00
GÜNLÜK CANLI AG. ARTIŞI 1,17 1,17 1,22 1,07
BESİ SÜRESİ - GÜN 240 240 240 240
BESİDEKİ ORT. CANLI AĞIRLIK 410 410 416 398
ACİL KESİM ORANI %2,4 %2,4 %2,8 %5,2

BESLEME VERİLERİ

KURU MADDE YEM İHTİYACI %2,4 %2,4 %2,5 %2,2
GÜNLÜK KURU MADDE YEM TÜKETİMİ - KG 9,85 9,85 10,41 8,76

1KG CA İÇİN YEM TÜKETİMİ - KG

8,42 8,42 8,53 8,19
KURU MADDE YEM FİYATI - TL/KG 1,09 1,09 1,09 1,09
GÜNLÜK YEM MALİYETİ - TL/ADET 10,73 10,73 11,34 9,55
1KG CA KAZANCI İÇİN YEM MALİYETİ - TL 9,17 9,17 9,29 8,92
GÜNLÜK İŞÇİLİK - YÖNETİM GİDERİ - TL 3,0 3,0 3,0 3,0

BESİ ÜRETİM MALİYETİ AÇILIMI ( TL / BAŞ )

HAYVAN ALIMI 4698 5324 5488 4590
YEM GİDERİ 2575 2575 2722 2291

YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ

720 720 720 720
TEDAVİ GİDERİ 40 40 50 60
FAİZ GİDERİ 133 133 140 123
ACİL KESİM KAYIP GİDERİ 51 58 69 107
TOPLAM ÜRETİM MALİYETİ 8351 8984 9328 8015
BESİ SONU DEĞERLENDİRME

ÜLKE ORTALAMASI

BESİ SONU CANLI KG 551 551 563 527 535
BESİ SONU CANLI MALİYET 15,2 16,3 16,6 15,2 15,4

KARKAS RANDIMANI

54,0% 54,0% 57,0% 53,0% 1
KARKAS KG 297 297 321 279 286  
BESİ SONU KARKAS KG MALİYETİ 28,1 30,2 29,1 28,7 28,9
İç Üretimdeki Oranı 12% 15% 5% 68%  
BESİDEN ÇIKIŞ TARİHİ 10-Şub-19 10 -Şub-19 10-Şub-19 10-Şub-19  
Önceki Aya Göre Maliyet Değişimi % 22,1% 31,3% 20,7% 12,6% 13,2%

BESİ ORTALAMA GÜNLÜK BESİ RASYONU

  Fiyat Kuru Madde % Miktar ( Kg ) Tutar
Besi Yemi 1,29 84,0% 2,5 3,23
Yemlik Arpa 0,88 90,0% 4,9 4,32

Buğday Kepeği

0,93 89,0% 0,5 0,47
Ayçiçek Toh. Küspesi 1,27 91,0% 0,7 0,83
Mısır Silajı 0,32 30,0% 3,0 0,96
Buğday Samanı 0,40 92,0% 1,0 0,40
Toplam 0,81   12,6 10,20
Ort. Kuru Madde   9,4 1,09

 

Yem- Hammadde Fiyat Tespit Kaynakları
Hammadde Yem Bir Konya TB İzmir TB G.Antep TB Ort.
Besi Yemi 1,29       1,29
Yemlik Arpa 1,00 0,79 0,86   0,88

Buğday Kepeği

1,00   1,02 0,78 0,93
Ayçiçek Toh. Küspesi 1,32   1,23   1,27
Mısır Silajı     0,32   0,32
Buğday Samanı   0,34 0,45   0,40