UKON - ŞARBON HASTALIĞI BASIN BÜLTENİ


BASIN BÜLTENİ

 

Şarbon Hastalığı (Anthrax), Bacillus anthracis bakterisi tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, memeli hayvanların bulaşıcı bir hastalığıdır. Hastalığa daha çok sığır, koyun, keçi, manda, deve ve geyiklerde rastlanılır. Kanatlılardan yalnızca devekuşları hastalığa duyarlıdır. Stres ve diğer hastalıklar anhrax’ın çıkış ve yayılışını kolaylaştırır.

Hastalıkta bulaşma, sindirim, solunum ve deri yoluyla olur. Şarbon sporları merada 50-60 yıl canlı kalabilir. Şarbondan ölmüş hayvan kadavraları, kaçak kesimler ya da yerde kesim yapılan mezbahalarda hastalığı dikkat çekmeyen hayvanların kesilmesi ile kirlenen mera ve çevrede hayvanların otlatılması hastalığın hayvanlara bulaşmasında en önemli faktördür. Ayrıca doğal deliklerden akan kan ve sıvılar da bulaşmada önemlidir. Bu sıvılarla temas eden sinek ve diğer haşereler de hastalığı yaymada ciddi rol oynar.

Hastalığın inkubasyon (vücutta hastalığın ortaya çıkış süresi) süresi 1-14 gün arasında değişebilir. Vücut sıcaklığının yükselmesi, dalağın şişmesi, kanın katran gibi koyu renk alması ve pıhtılaşmaması, deri ve deri altı dokularda kanamaların oluşumu tipik belirtilerdir.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Ülkemizde de şarbon hastalığına rastlanmaktadır. Özellikle aşırı yağış ve aşırı kurak mevsimlerin yaşandığı yıllarda hastalığın ortaya çıkış sıklığı artmaktadır.

Hastalık rastlanan yerlerde karantina ve kordon işlemleri yapılmakta ve 5 yıl süre ile mihraklarda aşılama yapılmaktadır. Aşılama çok iyi sonuçlar verse de toprakta uzun süre yaşayan şarbon sporları hastalık riskini ortadan kaldırmamaktadır.

2018 yılı ilk altı ayında Fransa, Macaristan, İtalya, Romanya ve Rusya tarafından Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatına (OIE) şarbon hastalığı bildirimi yapılmıştır. Brezilya ve İrlanda tarafından 2017 ve 2018 yıllarında Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatına şarbon hastalığı tespitine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmamıştır.

2018 yılında yapılan canlı hayvan ithalatının %90’ nı hayvanların naklinin 20-25 gün sürdüğü Güney Amerika ülkelerinden gerçekleştiği göz önüne alındığında inkubasyon süresi  1-14 gün olan hastalığın, ithalat yapılan ülkelerden ülkemize taşınması biyolojik olarak da mümkün görülmemektedir.  

 

 

Bakanlığımızca açıklandığı üzere, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Brezilya’dan ve İrlanda’dan ithal edilerek Ankara ili Gölbaşı ilçesi Ahiboz köyündeki özel işletmeye getirilen hayvanlarda 22.08.2018 tarihinde hastalık ortaya çıkmış, gerekli önlemler alınmıştır. Ayrıca Bakanlık, işletmenin bulunduğu Ahiboz köyüne karantina uygulandığını, köydeki diğer vatandaşlara ait hayvanlarda bir hastalık belirtisi görülmediğini ve duyarlı türlerdeki tüm hayvanlar aşılandığını bildirmiştir.

İstanbul ilinde kurban kesim işlemleri sonrasında görülen insan vakalarına ilişkin hayvanların orijin işletmeleri Bakanlıkça tespit edilmiş ve gerekli mücadele çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İstanbul ili Silivri ilçesinin muhtelif mahallelerinde karantina ve dezenfeksiyon tedbirlerinin yanında aşılama çalışmaları gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Bakanlığın konuyu başından bu yana titizlikle takip ederek gerekli bütün tedbirlerin alındığı Konseyimizce bilinmektedir. Tüketicilerimizin Bakanlıkça onaylı kesimhanelerde veteriner hekim kontrolünde kesilen hayvanlardan elde edilen etleri kasap ve marketlerden satın alarak tüketmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Saygılarımızla arz ederiz.

                                                               Ulusal Kırmızı Et Konseyi

Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                             Ahmet HACIİNCE